รถยกแก๊สให้เช่า

ฟอร์คลิฟท์แก๊สให้เช่า

รถยกระบบแก๊ส หรือ รถฟอร์คลิฟท์ แก๊ส LPG ผลิตภัณฑ์ที่เเสดงที่นี่ คือ รถฟอร์คลิฟท์ ขนาด 2.5 - 3  ตัน ของเรา ประหยัดเชื้อเพลิง ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป คล่องตัว ดูแลรักษาง่าย มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในโรงงาน และคลังสินค้า เป็นต้น