คำโปรย

 

hkjljkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

ฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1.3 ตัน

  • jkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  • kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  • kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  • kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  • ooooooooooooooooooooooooooooooooo
  • uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  • ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
  • gggggggggggggggggggggggggg
  • mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm